תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר צפונה
ברוכים הבאים לאתר החדש של "צפונה" www.tsafona.co.il(להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י חברת פרסומדיה נט גרופ בע”מ (להלן: “החברה”).
 לתשומת ליבכם: האתר נמצא בתקופת הרצה. אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא שהאתר פועל באופן תקין אולם במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי – אנא הודיעו לנו בהקדם במייל. "צפונה" תעשה מאמץ לתקן בזמן סביר תקלות באתר אך לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מנפילת האתר ו/או כל שיבוש אחר בפעילותו.

אתר "צפונה" מציע לכם את שירותיו בכפוף לתנאי השימוש, אשר יתכן ויתעדכנו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אף מבלי לפרסם הודעה בעניין וללא הודעה מראש, מכל סיבה. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש, תופיע תמיד בעמוד הזה ותבוא במקום כל הגרסאות הקודמות. באופן קבוע, יהיה קישור לגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש בעמוד הבית של צפונה.
 אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.
11. הגדרות:

“אנו”, “החברה” – "צפונה".

“משתמש” או “לקוח” – כל אדם, חברה או גוף, אשר עושה שימוש באתר או בשירותים שאנו מציעים.

“בעל עסק” ו/או “המוכרים” – המוכרים אשר מפרסמים את מוצריהם באתר.
22. כללי:

2.1. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. ‘פעולה באתר’: כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר באחת משיטות המכירה המפורטים בסעיף 6 להלן. ‘מבצע פעולה באתר’: כל גולש אשר בצע פעולה להשתתפות במכירה.

2.2. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.

3. תנאי שימוש

3.1. כאמור, ע”י שימוש, ביקור או דפדוף באתר, הנך מקבל ומסכים להתחייב לכל תנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך רשאי להשתמש בשירות "צפונה" או באתר.

3.2 עם כניסתך לאתר ושימושך בו, הינך מסכים גם לכללי ה”הגנה על הפרטיות” המצוינים בסעיף 12 שלהלן, ולכל שינוי שיחול בהם מעת לעת בעתיד. אם אינך מסכים לכך – אנא, אל תעשה שימוש באתר זה או בכל שירות שלנו.

3.3 ככל שיש או שתהיה בינך לבין "צפונה" התקשרות בנוגע לשימושך בשירותים שאנו מציעים ובאתר, הרי תנאי שימוש אלו משפיעים על זכויותיך ועליך לקרוא אותם בקפידה ולהבין במדויק את כל ההוראות בנוגע לכל הנושאים הנדונים בזאת.

3.4 אם יימצא שתנאי מסוים בהתקשרות ובכל האמור בזאת הוא בלתי חוקי, בטל או שאינו ניתן לאכיפה, הדבר לא ישפיע על בטלותם או על אי-יכולתנו לאכוף תנאים אחרים.

3.5 כאמור, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על-פי שיקול דעתנו הבלעדי, לערוך שינויים, מפעם לפעם בנוגע לאופן שבו אנו מפעילים את שירותינו. שימושך באתר או המשך שימוש בשירותינו לאחר שנעשו שינויים, משמעם שהסכמת לקבל שינויים כאלו, לפיכך, עליך לעבור על תנאי השימוש מפעם לפעם.

4. סודיות ופרטיות

4.1. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה. החברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר זולת למוכרים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר. על אף שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את הפרטים האישיים, לא תוכל החברה לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו.

4.2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

4.3. החברה שומרת לעצמה הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב, WhatsApp, בהודעות sms או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב אלא אם הלקוח ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.

4.4. החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

4.4.1. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה והמוכרים.

4.4.2. אם הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

4.4.3. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;

4.4.4. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי;

4.4.5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.

5. דין ושיפוט

5.1 הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

5.2. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר - תהא לבתי המשפט עכו/קריות/חיפה ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

6. כל התקשרות טלפונית, השארת פרטים באתר, הרשמה לאתר.

7. ביקורות משתמשים ותכנים אחרים

מבקרים יהיו רשאים לכתוב באתר הערות, הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או תכנים אחרים, כל עוד התכנים אינם לא חוקיים, מגונים, מאיימים, משמיצים, פולשים לפרטיות, מפרים זכויות קניין רוחני, או באופן אחר פוגעים בצד שלישי או מעוררים התנגדות. פרסומים כאלו לא יהיו מורכבים או מכילים וירוסי תוכנות, קמפיינים פוליטיים, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, מסות של מיילים או כל סוג אחר של דואר זבל (“spam”). אינך מורשה להשתמש בכתובת דוא”ל שקרית, להתחזות לכל אדם או ישות אחרת, או להונות באשר למקוריות של תוכן כלשהו. "צפונה" שומרת לעצמה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר או למחוק תכנים כאמור. "צפונה" חופשית לעשות שימוש בכל הערה, מידע, רעיון, עקרון, ביקורת, תגובה, או טכניקות או חומרים אחרים שאתה עשוי לשלוח אליה (גם מבלי ליידע או לפצות), לכל מטרה שתמצא לנכון.

אם אכן פרסמת תוכן או חומר, וכל עוד "צפונה" לא אמרה אחרת, הנך מעניק ל"צפונה" זכות / רשות להשתמש בו, באופן לא אקסקלוסיבי, חופשי מתמלוגים, ובלתי חוזר. כמו כן, הנך מעניק ל"צפונה" את הזכות להפיק מחדש, לשנות, לאמץ, לפרסם, לתרגם, ליצור נגזרות של טפסי עבודה, להפיץ ולהשתמש בתכנים כאמור, בכל סוג של מדיה. כן הנך מעניק ל "צפונה" את הזכות להשתמש בשם שפרסמת בקשר לתכנים כאמור, אם היא בוחרת לעשות כן. הנך מצהיר ומתחייב: (1) הנך הבעלים או בעל השליטה בכל הזכויות של התכנים שפרסמת; התוכן הינו מדויק; (2) שימוש בתוכן שסיפקת לא מפר את המדיניות של "צפונה" ולא יגרום נזקים לכל אדם או ישות; (3) אתה תשפה את "צפונה" על כל תביעה בגין תוכן שאתה סיפקת. ל"צפונה" יש את הרשות / הזכות, אך לא את החובה, לבקר ולפקח, לשלוט, להוסיף או להסיר כל פעילות או תוכן. "צפונה" אינה אחראית ולא מתחייבת לגבי כל תוכן שפורסם על-ידיך או ע”י צד שלישי.

8. זכויות קניין

המשתמשים מאשרים כי האתר צפונהl מכיל מידע, תוכנה, תמונות, גרפים וחומרים אחרים (כולם יחד: “תכנים“), אשר מוגנים ע”י זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות, וזכויות אלו הן בנות תוקף ומוגנות בכל הדרכים, במדיה ובטכנולוגיה, אשר קיימות נכון להיום, וכן כאלו שיתפתחו בעתיד. כל התכנים נתונים תחת זכויות יוצרים בהתאם לחוק זכויות יוצרים בישראל, ו"צפונה" הינה בעליהן של זכויות אלו, לרבות בבחירה, עיצוב, תיאום, הסדרה והשבחה של תכנים כאמור. למשתמש אסור לשנות, להסיר, למחוק, להגדיל, ליצור נגזרת עבודה או לנצל בכל דרך שהיא אחד מהתכנים, בשלמותם או בחלקם.
 הנך מסכים שלא להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או פעולה שנועדו להפריע או לנסות להפריע לעבודתו הנאותה של האתר או כל התנהלות באתר. הנך מסכים לא לעשות מעשה שכופה עומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי, על התשתית של האתר. חלק מהמידע באתר מעודכן על בסיס “זמן אמת” והוא נעשה קניינה או כפוף לזכות/רשות שימוש של "צפונה", מכם או מכל צד שלישי. הנך מסכים לא להעתיק, לשכפל, לשנות, להתאים, ליצור נגזרות עבודה, או לפרסם בציבור כל מידע (מלבד המידע שלך) מהאתר.
8.11 . זכויות יוצרים

עיצוב האתר, הטקסט, הגרפיקות, בחירתם וסידורם, וכל זכויות היוצרים על התוכנה, הנם של "צפונה" וכל הזכויות בהם שמורות ל"צפונה". כל שימוש אחר בחומרים באתר הזה, לרבות שכפול לצורך שינוי, הפצה או פרסום – אסור בתכלית האיסור.
99. סימני מסחר

"צפונה", האתר, הלוגו של האתר וכל כותרת שהיא המצויה באתר, גרפיקות מותאמות וכפתורי אייקונים, הם סימני שירות ו/או סימני מסחר של "צפונה". כל יתר סימני המסחר, שמות מוצרים ושמות ולוגואים של חברות המצויים באתר, הנם קניינם של בעליהם, בהתאמה.
 שונות

*על הסכם זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. כל סכסוך הנוגע לשימוש באתר או להסכם זה יידון אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.
*רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן.
 *הסכם זה ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג, התחייבות והסכמה שניתנו קודם לכן בכתב או בעל-פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 *אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.
 *החברה תהא רשאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה וחובותיה לפי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש, אולם מוסכם, כי העברה ואו הסבה כאמור לא תפגע בזכויות מזמינים, עובר למועד השלמת ההעברה ו/או ההסבה כאמור.
 *מוסכם על הצדדים, כי לאחר תום שנתיים ימים מיום מימוש ההזמנה, לא יהיה המזמין זכאי לתבוע את החברה בנוגע להזמנתו, ובכל הקשור להתקשרותו עם החברה כאמור בהסכם זה. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סע’ 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958

לשאלות בנוגע לתקנון ניתן לשלוח מייל לכתובת: info@pirsumedia.com